Archive for the ‘Uncategorized’ Category

QR kódy

QR kódy jsou vlastně obdoba čárových kódů (patří mezi ně např. EAN kódy), které určitě znáte z obalů zboží v obchodech. Na rozdíl od čárového kódu není QR kód tvořen z čárek, ale z černobílých bloků, které se skládají v obrazce ve tvaru čtverců. QR kódy tak díky své konstrukci umožňují přenášet daleko více informací. Do jednoho QR kódu (tedy obrazce s 1 500 čtverečky) je možné uložit až 3 000 bajtů informací. Pro představu, kolik toho QR kód umí,  se nechá uvést, že do jedné QR matice se vejde až 7 000 číslic nebo text o délce 4 300 znaků.

QR kódy tedy mohou nést textovou zprávu, detailní kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. Mimo těchto dat jsou ale v obrazcích zakódovány další informace, které potřebuje tzv. QR čtečka pro samotné jejich dekódování. QR čtečky jsou tedy zařízení, která nám - podobně jako snímače čárových kódů - umožní zakódovanou informaci znovu převést do srozumitelného jazyka.

QR kódy a historie

Technologii pro QR kódy navrhla už v roce 1994 japonská společnost Denso-Wave. Jak už napovídá zkratka “QR” (QR Code - Quick Response Code), původním záměrem vynalézané technologie bylo rozkódovat obsah co nejrychlejším způsobem. Své využití našly QR kódy zpočátku hlavně při označování součástek při výrobě v automobilovém průmyslu. Díky mobilním telefonům s fotoaparáty však může k jejich masovému rozšíření do různých oblastí využití dojít až nyní.

QR kódy a jejich využití - příklad agenta OO7

Jak QR kódy využít? Komunikační strategie, reklama a mobilní marketing najde bezpočet příležitostí. Příkladem může být spolupráce Sony a reklamní agentury Euro RSCG na australské reklamní kampani k filmu Quantum of Solace Jamese Bonda. Koncept uvažoval s tím, že mobil s fotoaparátem vlastní dnes každý. Lidé si tedy pomocí mobilních telefonů fotili QR kódy, speciální software převedl obrazec na reklamní text a bylo možné navíc okamžitě kontaktovat příslušnou webovou stránku s vyzváněcími melodiemi, spořičemi obrazovky a lákavou soutěží.

Jiný způsob využití nabízí technologie QR Code v obalových materiálech. V In-store prostředí supermarketů může například QR kód umístěný na obalu výrobku spojit okamžitě zákazníkův telefon s elektronickým leafletem, akčním letákem, www stránkou či prospektem a umožní získat například slevový kupón, dokonalou informací o produktu, informaci o akčních cenách apod. Zjednodušeně řečeno - mobilní telefony a QR kódy nabízejí možnosti, které lze aplikovat ve všech sférách komunikace.

Posted by admin on April 9th, 2009 2,963 Comments